„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Dzieci z grupy Elfiki w roku szkolnym 2023/2024 bawiły się, zdobywały wiedzę, rozwijały się twórczo poprzez realizowanie różnych projektów między innymi MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Główne założenia i cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię i tradycję Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury, uwrażliwianie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy.

Zrealizowanych zostało 13 zadań: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,14,16,18, 21 – śpiewaliśmy Hymn Polski, spacerowaliśmy ulicami Dusznik Zdroju, rozmawialiśmy o historii Polski, bawiliśmy się w stare i nowe zabawy, czytaliśmy wiele książek i opowiadań o tematyce naszej ojczyzny, dołączyliśmy do zbiórki różnych artykułów dla polskich szkół na Litwie.

Dziękujemy autorce projektu Ludmiła Fabiszewska za możliwość udziału w nim.