Dzień aktywności w Przedszkolu

 • 6.30 – 7.45
  Zabawy dowolne według zainteresowań dziecięcych, zajęcia indywidualne, ćwiczenia poranne najczęściej w formie zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • 7.45 – 8.00
  Przygotowanie do śniadania, mycie rąk.
 • 8.00 – 8.30
  Śniadanie.
 • 8.45- 11.00
  Organizowanie sytuacji edukacyjnych (wielokierunkowa działalność dziecięca). Pobyt na świeżym powietrzu.
 • 11.15 – 11.45
  Zupa i przekąska
 • 12.00 – 13.15
  Cisza poobiednia – leżakowanie najmłodszej grupy. W grupach starszych praca indywidualna (z dziećmi zdolnymi lub wymagającymi pracy korekcyjno-kompensacyjnej), zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
 • 13.15 – 13.30
  Przygotowanie do drugiego dania (czynności porządkowo higieniczne).
 • 13.30 – 14.00
  Drugie danie
 • 14.15 – 16.00
  Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne według zainteresowań dziecięcych, w ciepłych miesiącach pobyt na powietrzu.