PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA

Harmonogram rekrutacji do Żłobka w Dusznikach -Zdroju

na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne do Żłobka
26 lutego Udostępnienie  oferty  odnośnie rekrutacji.
26lutego 15 marca Rejestracja  wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
03 kwietnia Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Procedura odwoławcza
od 23 kwietniaW terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do żłobka
27 maja 04 czerwca Złożenie   wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
10 czerwca Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
od 13 czerwcaProcedura odwoławcza.