COVID-19

Procedury funkcjonowania placówki i opieki nad dzieckiem na czas pandemii :

Poniżej przestawiamy wytyczne, do których Wszyscy będziemy musieli się zastosować.
– Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców przy wejściu do przedszkola – nie ma możliwości poruszania się po Placówce. – – Personel odbierający dzieci będzie odpowiednio przygotowany
– Oboje z Rodziców pracują w godzinach działania przedszkola
-Rodzice zobowiązani będą do złożenia oświadczenia, w którym zgadzają się na mierzenie temperatury dziecka oraz zdają sobie sprawę o ryzyka zarażenia
– Mierzona będzie temperatura dziecka, wszelkie objawy chorobowe wykluczają przyjęcie do przedszkola
– Ograniczona ilość dzieci w salach
– Brak dywanów i zabawek trudnych do częstej dezynfekcji
– Brak możliwości przynoszenia zabawek, kocyków do przedszkola
– Częstsza dezynfekcja powierzchni
– Zachowywanie zalecanych odlegości, w miarę możliwości
– Częste mycie rąk wodą z mydłem przez dzieci
– Dzieci w grupach będą podzielone wg deklarowanych godzin pobytu w przedszkolu , ponieważ nie ma możliwość łączenia dzieci z różnych grup jak do tej pory

– Obowiązujące procedury znajdują się powyżej

-Kontakt z Dyrekcją Placówki pozostaje drogą mailową lub telefonicznie