Kadra

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi

Violetta Żurek

 

Dyrektor przedszkola od 1 września 2008r. Posiada wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie, studia podyplomowe, jest nauczycielem dyplomowanym.

Dorota Trzeciak

 

nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, posiada specjalizację-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Magdalena Marnik-Szajter

 

nauczyciel kontraktowy, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończone studia podyplomowe: język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pedagog specjalny.

Dorota Kot-Pustuła

 

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, oligofrenopedagog -rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Magdalena Gorzkowska

 

nauczyciel mianowany, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20191001_0003.jpg Urszula Manierak

 

nauczyciel kontraktowy, mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda.

  Karolina Jasińska

 

nauczyciel kontraktowy, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

  Paula Rzepka

 

nauczyciel kontraktowy, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Zdjecie1-1.jpg

Agata Żurek

 

nauczyciel stażysta, mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.