Kadra

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi

Violetta Żurek

 

Dyrektor przedszkola od 1 września 2008r. Posiada wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie, studia podyplomowe, jest nauczycielem dyplomowanym.

Dorota Trzeciak

 

nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, posiada specjalizację-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Magdalena Marnik-Szajter

 

nauczyciel początkujący, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończone studia podyplomowe: język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny.

Dorota Kot-Pustuła

 

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, oligofrenopedagog -rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Magdalena Gorzkowska

 

nauczyciel mianowany, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20191001_0003.jpg Urszula Manierak

 

nauczyciel początkujący, mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda.

  Karolina Jasińska

 

nauczyciel początkujący, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

  Paula Rzepka

 

nauczyciel początkujący, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

 

Magdalena Hołyst

nauczyciel początkujący, posiada wykształcenie pedagogiczne – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mgr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Luiza Arent

nauczyciel początkujący, mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną