Kadra

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi

 

Zuzanna Kwiatkowska 

dyrektor przedszkola od 1 września 2023 roku, nauczyciel dyplomowany, mgr terapii pedagogicznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie.

Violetta Żurek

nauczyciel dyplomowany, posiada wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie, studia podyplomowe.

Dorota Trzeciak

nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, posiada specjalizację-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Dorota Kot-Pustuła

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, oligofrenopedagog -rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20191001_0003.jpg Urszula Manierak

nauczyciel początkujący, mgr edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda, w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii.

Magdalena Marnik-Szajter

nauczyciel mianowany, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończone studia podyplomowe: język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, w trakcie studiów podyplomowych.

  Karolina Jasińska

nauczyciel początkujący, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

  Paula Rzepka

nauczyciel początkujący, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Magdalena Żegleń

nauczyciel początkujący, posiada wykształcenie pedagogiczne – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mgr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,  w trakcie studiów podyplomowych z logopedii.

Luiza Arent

nauczyciel początkujący, mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, w trakcie studiów podyplomowych.