OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON :

PRZEDSZKOLE W DUSZNIKACH-ZDROJU, UL. KRAKOWSKA 3,
57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ, REGON 890044100

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:

URSZULA MANIERAK, 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ, UL. KRAKOWSKA 3,
tel. 74-8669377, e-mail przedszkole.duszniki@poczta.onet.pl