LOGOPEDIA

mgr Urszula Manierak

godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

PONIEDZIAŁEK 8:30-14:00 GRUPA „SMERFY”

WTOREK 8:30-11:30 GRUPA „ELFIKI”

ŚRODA 10:30-14:00 GRUPA „BIEDRONKI”

PIĄTEK 11:00-14:00 GRUPA „BIEDRONKI” i „ELFIKI”

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 Zadania logopedy przedszkolnego:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Wczesna diagnoza i opieka logopedyczna pozwala na wychwycenie i korygowanie nieprawidłowości w zakresie budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego, przyczyn występujących wad wymowy lub opóźnień rozwoju mowy w stosunku do obowiązującej normy. Często nie wystarcza samo dojrzewanie dziecka, aby istniejące problemy zniknęły. Przedłużające się wadliwe nawyki, prowadzą do utrwalania się wad wymowy i wtórnych problemów w postaci np. deformacji zgryzu, trudności w relacjach społecznych, niepowodzeń szkolnych

Diagnoza logopedyczna

Jest to pierwszy krok w pracy logopedycznej z dzieckiem. Określa, czy dziecko potrzebuje tego typu pomocy a w przypadku zakwalifikowania na terapię logopedyczną pozwala na zaplanowanie wszystkich podejmowanych później działań. Podczas diagnozy badaniu oraz obserwacji podlegają następujące aspekty rozwoju mowy dziecka:

 • rozumienie mowy,
 • komunikacja,
 • artykulacja,
 • słuch fonemowy – umiejętność różnicowania głosek,
 • sprawność narządów artykulacyjnych,
 • warunki anatomiczne jamy ustnej,
 • sposób oddychania i połykania,
 • lateralizacja,
 • oczekiwane rozwojowo umiejętności poznawcze.

Zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny lub grupowy (w grupach 2, 3-osobowych). Dzieci posiadają zeszyty, ułatwiające kontakt z rodzicami i systematyczną pracę nad korygowaniem nieprawidłowej wymowy. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w atrakcyjnej zabawowej formie, nie mogą trwać zbyt długo i dlatego też wymagają  stałego utrwalania prawidłowych nawyków,  aby mogły przynieść sukces. Rodzice – również ci, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia logopedyczne –  mają możliwość  konsultacji z logopedą, który wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące rozwoju mowy ich pociech, odpowie na pytania, pokaże jak ćwiczyć z dzieckiem w domu.