„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Dzieci z grupy Elfiki w roku szkolnym 2023/2024 bawiły się, zdobywały wiedzę, rozwijały się twórczo poprzez realizowanie różnych projektów między innymi MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Główne założenia i cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię i tradycję Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury, uwrażliwianie na piękno języka polskiego, zachęcanie…