Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków

Drodzy Rodzice przystępujemy do realizacji projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Informacje o projekcie:

Instytucją Organizującą Nabór jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Tytuł projektu: Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków