List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka przekazujemy list, który stanowi podsumowanie szeregu działań podejmowanych na rzecz edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.