Nietoperze wracają do lasu

Dzięki spotkaniu z panem Piotrem Firlej reprezentującego Krainę Podkowca LIFE+ Podkowiec Towers, dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w bardzo ciekawych warsztatach poświęconych zdobyciu wiedzy na temat życia i potrzeby ochrony nietoperzy, którym grozi wyginięcie . Projekt koncentruje się na Podkowcu małym, jako gatunku flagowym, ponieważ występuje on we wszystkich krajach i ma długą historię udanych interwencji, akceptowanych przez społeczeństwo. Dlaczego Podkowiec? Dlaczego mały? Co zjada Podkowiec mały? Gdzie żyje i ile waży? Ile młodych rodzi w ciągu roku ? Co to jest echolokacja? Na te pytania dzieci w trakcie zajęć z panem Piotrem poszukiwały odpowiedzi uczestnicząc w pokazie, zabawach,konkursach i quizie. Zajęcia, które były bardzo urozmaicone pomogły dzieciom w pogłębianiu zasobów informacji na ich temat. Czekamy na dalsze spotkania i dziękujemy za wizytę w naszym przedszkolu.