Nietoperze wracają do lasu

Dzięki spotkaniu z panem Piotrem Firlej reprezentującego Krainę Podkowca LIFE+ Podkowiec Towers, dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w bardzo ciekawych warsztatach poświęconych zdobyciu wiedzy na temat życia i potrzeby ochrony nietoperzy, którym grozi wyginięcie . Projekt koncentruje się na Podkowcu małym, jako gatunku flagowym, ponieważ występuje on we wszystkich krajach i ma długą historię udanych interwencji, akceptowanych przez społeczeństwo. Dlaczego Podkowiec? Dlaczego mały? Co zjada…