Marcowe eksperymenty

W piątek 08.03.2019 r. dzieci z grupy ” Biedronek” i ” Smerfów” wykonywały marcowe eksperymenty ” Tyle samo wody” , „Jak powstaje deszcz” i poznały przyrząd zwany „poziomica”. Tego typu zajęcia ćwiczą u dzieci umiejętność prowadzenia zabaw badawczych, w tym przypadku dotyczących objętości płynów, stawiania hipotez oraz wyciągania wniosków. Edukacja matematyczna to obszar kształcenia, w którym szczególnie wyraźnie rysuje się potrzeba uwzględniania dziecięcej perspektywy…