Marcowe eksperymenty

W piątek 08.03.2019 r. dzieci z grupy ” Biedronek” i ” Smerfów” wykonywały marcowe eksperymenty
” Tyle samo wody” , „Jak powstaje deszcz” i poznały przyrząd zwany „poziomica”.
Tego typu zajęcia ćwiczą u dzieci umiejętność prowadzenia zabaw badawczych,
w tym przypadku dotyczących objętości płynów, stawiania hipotez oraz wyciągania wniosków.
Edukacja matematyczna to obszar kształcenia, w którym szczególnie wyraźnie rysuje się
potrzeba uwzględniania dziecięcej perspektywy w procesie przyswajania wiedzy.