Finał akcji „Karmy miska dla schroniska”

Dziękujemy WSZYSTKIM, za ogromne zaangażowanie w akcje „pełna miska dla schroniska” !!
Wczoraj, nasze dary zawieźliśmy do tych cudownych psiaków!!