PROJEKTY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Międzynarodowy projekt edukacyjny 
” MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” 
– rozwijanie i promowanie czytelnictwa

Międzynarodowy projekt edukacyjny
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
-kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych,
– uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski