210 nowych pozycji książkowych

Od kwietnia 2023 roku nasze Przedszkole realizuje Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu nasze Przedszkole otrzymało wsparcie na zakup nowości książkowych dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.

Dziś będzie o książkach.📖

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przedszkolny księgozbiór i kąciki czytelnicze wzbogacone zostały o nowe pozycje książkowe z literatury dziecięcej, które wzbogacą przeżycia i wrażenia dzieci oraz dostarczą im pozytywnych wzorców.

Całkowita wartość dofinansowania to 3000 zł. Zakupiono 210 pozycji książkowych, głównie o tematyce wspierającej rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

Zakup książek to jedno z wielu działań w ramach realizowanego Programu, ale o tym napiszemy w późniejszym terminie, po podsumowaniu realizacji Programu.