NARODOWE CZYTANIE

Prezydent RP Andrzej Duda po raz 12 zachęcał do udziału
w niesamowitym ogólnopolskim przedsięwzięciu – NARODOWE CZYTANIE.

Po raz kolejny nasze przedszkole przyłączyło się do wspólnego patriotycznego zapoznawania się
z wielkim dziełem polskiej autorki. Tym razem przedszkolaki wysłuchały fragmentu „Nad Niemnem”
Elizy Orzeszkowej, z zaangażowaniem odpowiadały na pytania dotyczące tekstu,
wyrażały twórczo interpretację usłyszanych słów, oraz brały udział w zabawach ruchowych,
w których wraz z Janem i Cecylią „przemierzali puszcze”.