SPRZATANIE ŚWIATA

22 września nasze przedszkolaki i dzieci ze żłobka z wielką radością uczestniczyły w akcji ” Sprzątania Świata”. W przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do działań dbania o nasze środowisko. Celem było pokazanie dzieciom skutków zaśmiecania świata, wyjaśnienie potrzeby ochrony środowiska i recyklingu. Dzieci zaopatrzone w worki i rękawiczki z zapałem sprzątały bliskie okolice przedszkola, Parku Zdrojowego oraz ogrodu przedszkolnego. Z wielkim entuzjazmem włączyły się do akcji by posprzątać Naszą Ziemię. Starały się sumiennie wykonać swoje zadanie. To byŁo bardzo duże wydarzenie, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by móc korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty to jednocześnie zdrowa będzie żywność, powietrze i woda. Jesteśmy pewni, że zdobyte doświadczenie i wiedza to świetna lekcja ekologii dla najmłodszego pokolenia.