INFORMACJA W związku z rozważaniem otwarcia przedszkola/żłobka w Dusznikach -Zdroju PRZESYŁANIE DO 22.05.2020

                                           

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA przedszkole.duszniki@poczta.onet.pl DO PIĄTKU 22.05.2020 r. DO GODZ. 11.00

    INFORMACJA

W związku z rozważaniem otwarcia przedszkola/żłobka  w Dusznikach -Zdroju, prosimy o informację :

Dotyczy dziecka……………………………………………………………………..

  1. Czy zamierzają Państwo wysyłać dziecko do przedszkola/żłobka w miesiącu czerwcu:

                    TAK                                 NIE

Jeśli tak to w jakim  terminie od…………. do……… VI.2020r.

            2. Czy zamierzają Państwo wysyłać dziecko do przedszkola/żłobka w miesiącu lipcu:

                    TAK                                 NIE

Jeśli tak to w jakim  terminie od…………. do……… VII.2020r.

            3. Czy zamierzają Państwo wysyłać dziecko do przedszkola/żłobka w miesiącu sierpniu:

                    TAK                                 NIE

Jeśli tak to w jakim  terminie od…………. do……… VIII.2020r.

Ze względu na ograniczoną wytycznymi właściwego dla danej placówki Ministerstwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ilości  miejsc  w momencie podjęcia decyzji o otwarciu placówki  przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia , służb mundurowych, pracowników handlu, pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem COVID 19.   Przede wszystkim dzieci rodziców pracujących w zadeklarowanym czasie.

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                             podpis rodzica

wersja INFORMACJI do pobrania

informacja-1.docx

informacja.odt