PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca obchodziliśmy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY każda grupa przygotowała piękne kwiatki,
którymi w trakcie pochodu wiosennego z Marzanną , odganialiśmy zimę i witaliśmy wiosnę.
Nasze wiosenne święto kontynuowaliśmy na sportowo – PATRIOTYCZNIE – biało-czerwono w Hali Sportowej.
Każdy przedszkolak mógł wykazać się wiosenną kondycją sportową w różnych dyscyplinach :
np. „skocznej piłeczki”, „celnego oczka”, „turlania, lulania”, strzał do bramki”, tłuczonego jajeczka”.
Po powrocie do przedszkola rozmawialiśmy o tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
solidaryzowaliśmy się poprzez założenie dwóch różnokolorowych skarpetek
z wszystkimi obchodzącymi Światowy Dzień Zespołu Downa.