#przytuldziecko

DOŁĄCZAMY DO KAMPANII:#przytuldziecko

„BY PRZEŻYĆ, TRZEBA NAM CZTERECH UŚCISKÓW DZIENNIE. BY ZACHOWAĆ ZDROWIE, TRZEBA OŚMIU. BY SIĘ ROZWIJAĆ – DWUNASTU”.
– VIRGINIA SATIR