ZAKODOWANY EKOLOG- INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie ” Biedronki ” realizowana była innowacja pedagogiczna ” Zakodowany ekolog” prowadzona przez p. Magdalenę Marnik-Szajter .

Dzieci z natury są ciekawe świata, eksplorują, chcą doświadczać, eksperymentować, działać, czuć. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka jest innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea SREAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.  Taki rodzaj pracy powoduje, że małe dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Dzieci angażując emocje, wszystkie zmysły, działając lepiej zapamiętują, tego czego się uczą. Efektywność tego rodzaju zajęć jest wielokrotnie bardziej znacząca, widoczna niż zajęć prowadzonych metodami podającymi, pokazowymi, transmisyjnymi gdzie uczeń jest biernym odbiorcą lub odbiorcą stereotypowo przekazywanych treści.

W trakcie realizacji zajęć zostały osiągnięte wszystkie oczekiwane efekty:

  1. wiedzą jak ważne jest dbanie o środowisko, czują się odpowiedzialni za środowisko, wykazują się postawą proekologiczną,
  2. są samodzielni i kreatywni,
  3. eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
  4. chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań,
  5. w sposób  zaangażowany interesują się programowaniem,
  6. bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.