VI edycja PRZEDSZKOLNEGO MAM TALENT

UWAGA !!!!! ROZPOCZYNAMY VI EDYCJĘ PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”. W tym roku konkurs będzie poświęcony pamięci Edyty Stein w związku z ustanowionym przez Radę Miejską w Dusznikach Zdroju roku 2022 ” Rokiem Edyty Stein” pragnąc uczcić 130. rocznicę Jej urodzin i 80. rocznicę śmierci. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat, które chcą zaprezentować swoje talenty wokalne, recytatorskie, taneczne.• Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i rodzeństwa.• Repertuar o dowolnej tematyce.• Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane przy pomocy telefonu/aparatu i wysyłane na adres pdkonkursy@gmail.com (w temacie wiadomości e-mail należy wpisać imię uczestnika/uczestników oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której dziecko uczęszcza).• Termin nadsyłania nagrań – 31.05.2022r.• Nadesłane utwory w wykonaniu dzieci będą ocenione przez komisję złożoną z dyrekcji, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli z Rady Rodziców w celu wyłonienia zwycięzców.• Wszystkie występy będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.przedszkole.duszniki.pl• Pojemność nagrania nie może przekraczać 60MG• Brana pod uwagę będzie pomysłowość występu ( dekoracje, stroje, scenografia, itp.)• Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.KOORDYNATORAMI KONKURSU SĄ: DOROTA KOT-PUSTUŁA I DOROTA TRZECIAK