GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY ZADANIE NR 6

Zadanie nr 6 – Gminnego Konkursu Ekologicznego „Dla ziemi dla siebie”.– .*** ZABAWA Z WODĄ -EKSPERYMENT BADAWCZY***– podniesienie świadomości u dzieci, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów – 22 marca 2022 ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

I m-ce Biedronki

II m-ce Smerfy

III m-ce Elfiki, Krasnoludki, Zajączki.

Gratulujemy zwycięzcą oraz wszystkim uczestnikom.