Od 1 czerwca 2020 r. przedszkole będzie otwarte.

 ✔️Przyjmowane będą tylko dzieci, których rodzice złożyli odpowiednie informacje o uczęszczaniu dzieci w najbliższych trzech miesiącach.
✔️Grupy będą mieszane, podział według zadeklarowanych godzin. O szczegółach poinformujemy.
✔️Prosimy zapoznać się z procedurami dostępnymi na naszej stronie. Podpisać i wysłać oświadczenie dostępne na naszej stronie.

( dostępne w zakładce covid) http://przedszkole.duszniki.pl/covid-19/