Kadra

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi

Violetta Żurek

Dyrektor przedszkola od 1 września 2008r. Posiada wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie, studia podyplomowe, jest nauczycielem dyplomowanym.

Dorota Trzeciak

nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, posiada specjalizację-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Barbara Piwowar

nauczyciel dyplomowany, ukończone studia licencjackie.

Dorota Kot-Pustuła

nauczyciel dyplomowany, ukończone studia licencjackie na kierunku- nauczyciel dziecka młodszego, w trakcie studiów magisterskich.

Magdalena Gorzkowska

nauczyciel mianowany, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.