Kadra

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi

Violetta Żurek

Dyrektor przedszkola od 1 września 2008r. Posiada wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie, studia podyplomowe, jest nauczycielem dyplomowanym.

Dorota Trzeciak

nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, posiada specjalizację-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Magdalena Marnik-Szajter

nauczyciel kontraktowy, mgr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego z coachingiem, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, ukończone studia podyplomowe: język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pedagog specjalny.

Dorota Kot-Pustuła

nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, pedagog specjalny.

Magdalena Gorzkowska

nauczyciel mianowany, mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.