„MAM TALENT”

Przedszkole w Dusznikach-Zdroju
składa serdeczne podziękowania
patronom oraz sponsorom
Międzyprzedszkolnego Przeglądu „MAM TALENT”
”:

Zakładom Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Dusznickiemu Zakładowi Komunalnemu w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.

Serwisowi internetowemu doba.pl

Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój
Panu Piotrowi Lewandowskiemu

Państwu Natalii i Wojciechowi Szatniewskim

Państwu Alicji Kwaśniak-Płacheta i Wojciechowi Płacheta

Państwu Annie Smyk-Cedro i Markowi Cedro

Serdecznie dziękujemy!


Fatal error: Call to undefined function the_post_navigation() in /przedszkole12/themes/dyad/single.php on line 17